Az alábbi pár másodperces felvételrészletből — amely 2019. február 28-án készült — jól látható, milyen színvonalon folynak a képviselő-testületi ülések Bekecsen.

A kirohanás előzménye, hogy 2019 elején, élve az Infotv. adta jogommal, kikértem néhány 2018-as testületi ülés felvételét, ami egyes képviselőket szemmel láthatóan érzékenyen érintett. Válaszul a rákövetkező ülésen cinikus módon, takarékossági okokra hivatkozva meg is szüntették a videofelvételek készítését. (Az ügy megértéséhez javaslom elolvasni a korábbi cikkemet.)

Ezt az utolsó ülést viszont még kénytelenek voltak rögzíteni. Ha kizárólag az én személyes hátrányomra hoztak volna meg egy határozatot, az felvetné a visszaélés gyanúját, ezért kíváncsi voltam, hogyan zajlott a…

Nagy Gábor

Mérnök informatikus, vállalkozó.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store